پرسپولیس ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۴:۰۱
حیف تو نبود که بری علی انصاریان عزیز ، جات واقعا خالیه؟ دل ما از رفتنت بدجوری سوخت.خدا به داد دل مادرت برسه.