تدوین آیین نامه برای انتخابات کمیته و برگزار شدن مجمع فوق العاده
سرویس ورزشی - کمیته ملی المپیک در نظر دارد در روزهای آینده برای نوشتن آیین‌نامه انتخاباتی اقدام کند.

به گزارش سرویس ورزشی برخط نیوز به نقل از فارس - به دلیل برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک در 17 اسفند و با توجه به اینکه اساسنامه کمیته ملی المپیک تغییرات زیادی داشته باید آیین نامه برگزاری انتخابات هم باید مورد بازنگری قرار بگیرد چرا که آیین نامه قبلی مربوط به سال 92 است.

در تبصره 2 ماده 6 اساسنامه آمده است: دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات توسط هیات اجرایی پیشنهاد می شود و پس از تایید کمیته بین المللی المپیک (IOC) و تصویب مجمع عمومی قابل اجرا خواهد بود. 

کمیته ملی المپیک قرار است در اولین فرصت تدوین آیین نامه جدید را آغاز کند و سپس آن را برای کمیته بین المللی المپیک ارسال کند تا تاییدیه آن را بگیرد. 

برای گرفتن مصوبه مجمع عمومی، کمیته ملی المپیک در نظر دارد مجمع فوق العاده به صورت حضوری یا وبینار برگزار کند تا روال قانونی برای تصویب آیین نامه انتخاباتی طی شود و سپس بتواند انتخابات را براساس آیین نامه جدید برگزار کند.

البته آیین نامه انتخاباتی ابتدا باید در هیات اجرایی تصویب شود که احتمالا جلسه بعدی هیات اجرایی سه شنبه هفته آینده برگزار می شود که باید دید تدوین آیین نامه در دستور کار قرار می گیرد یا خیر. 

منبع : خبرگزاری فارس