رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی در برگزار شدن آزمون های سراسری
سرویس علم و فناوری - رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت گفت که تاکنون آزمون‌های سراسری برگزارشده در سطح کشور با رعایت حداکثری پروتکل‌های بهداشتی انجام شده است.

کیانوش جهانپور از برگزاری موفقیت آمیز آزمون های سراسری در روزهای اخیر در سراسر کشور خبر داد و گفت: هماهنگی دستگاه های مسئول ملی و استانی، نظارت موثر و پیشگیرانه همکاران بهداشتی در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و همکاری داوطلبان، رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی و ایمنی حین برگزاری این آزمون ها را رقم زد که جای تقدیر دارد.

وی افزود: گزارش مستندسازی همکاران ما از سراسر کشور حاکی است آزمون های سراسری مقاطع مختلف تحصیلی وزارت علوم و وزارت بهداشت بحمدالله در شرایطی ایمن، سالم و با رعایت حداکثری شیوه نامه های بهداشتی و حفاظتی انجام شده است.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، وی ادامه داد: با توجه به همکاری بین بخشی موجود، انتظار می رود این روند با ضریب اطمینان و جدیت بیشتری در آزمون های آتی حفظ شده و حتی ارتقا یابد.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز