بهره برداری از سومین برج فناوری امیرکبیر تا پایان سال - فروش 150 میلیاردی شرکتهای دانش بنیان
سرویس علم و فناوری - مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزان فروش شرکت‌های دانش بنیان و مراکز رشد این دانشگاه در سال ۹۹ را بیش از ۱۵۰ میلیارد ذکر کرد و گفت: ایجاد ۶ مرکز نوآری جدید در دانشکده‌های این دانشگاه از برنامه‌های در دستور کار این دانشگاه تا پایان سال جاری است.

دکتر علی نیکبخت در مراسم افتتاح صندوق پژوهش وفناوری امیرکبیر گفت: پس از راه اندازی برج  فناوری دانشگاه جهش خوبی در تشکیل شرکت ها و مراکز رشد در دانشگاه داشتیم، به گونه ای که تا پایان سال ۹۹ تعداد ۳۱۵ تیم در قالب "پیش رشد"، "رشد" و "دانش بنیان" در این دانشگاه مستقر شدند و  بیش از هزار و ۴۰۰ شغل در این مراکز ایجاد شده است.

مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، میزان فروش شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد این دانشگاه در سال ۹۹ را بیش از ۱۵۰ میلیارد ذکر کرد و یادآور شد: در سال ۹۸ تعداد ۴ مرکز نوآوری در دانشکده های این دانشگاه راه اندازی و در سال ۹۹ نیز ۳ مرکز جدید به مراکز قبلی افزوده شد و برنامه داریم تا پایان سال جاری ۶ مرکز نوآوری دیگر نیز در دانشکده های این دانشگاه ایجاد کنیم.

نیکبخت یکی از مراکز نوآوری پیشرفته این دانشگاه را مربوط به دانشکده مهندسی کامپیوتر دانست و با ابراز امیداوری از اینکه طی چندماه آینده این مرکز افتتاح شود، اظهار کرد: همچنین برنامه داریم در مراکز نوآوری دانشکده ها با کمک بخش خصوصی بحث نوآوری را توسعه بیشتری دهیم. توسعه زیرساخت ها و اخذ مجوز پارک علم و فناوری دو برنامه جامع این دانشگاه در زمینه توسعه نوآوری است.

مدیر فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: برج فناوری شماره ۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا پایان سال ۱۴۰۰ به بهره برداری می رسد. برج فناوری شماره ۵ دانشگاه نیز قرار است طی چندسال آینده به بهره برداری برسد.

دکتر هدی عابدی، رئیس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر نیز در این مراسم گفت: صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان راه اندازی شده است .

رییس صندوق پژوهش و فناوری امیرکبیر اظهار کرد: آیین نامه ها و دستورالعمل های لازم این صندوق تصویب و چارت سازمانی آن نیز تهیه شده است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، عابدی تاکیدکرد: رفع چالش های مالی دانشگاه و شرکت های دانش بنیان دانشگاه از اهداف راه اندازی این صندوق است.

منبع : خبرگزاری ایسنا

اخبار گوناگون در برخط نیوز