راه اندازی دوره دکتری "مطالعات زنان و خانواده" در دانشگاه شهید بهشتی
سرویس علم و فناوری - برای اولین بار دوره دکتری رشته "مطالعات زنان و خانواده" در دانشگاه شهید بهشتی راه اندازی شد.

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا - دکتر محمد اسحاقی در مراسم افتتاح دوره دکتری رشته «مطالعات زنان و خانواده» در دانشگاه شهید بهشتی  گفت: این رشته برای اولین بار در کشور در پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی دایر می شود و این دانشگاه این افتخار را دارد که در این حرکت علمی یک وظیفه ملی را ایفا نماید.

وی در ادامه با اشاره به مراحل طی شده برای اخذ مجوزهای مورد نیاز، تاکید کرد: دایر نمودن این رشته به عنوان یک دستاورد در بحث خانواده، در کنار گسترش مرزهای دانش، در حوزه کاربردی و توسعه ای بسیار مهم است. راه اندازی این رشته فرصت مناسبی برای تدوین و تولید متون آموزشی است و درس گفتارهای این رشته با هدف مرجعیت علمی با همکاری بین شورای تحول و انتشارات سمت مدون می شود.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به برنامه ملی مطالعات خانواده در کشور اظهار  کرد: این برنامه می تواند مبنای خوبی برای ارتباط بین دانشگاه و پژوهشکده با جامعه هدف باشد. پژوهشکده خانواده  دانشگاه شهید بهشتی می تواند مرجعی برای ساماندهی پژوهش های حوزه خانواده باشد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید بهشتی، دکتر اسحاقی با تاکید بر گسترش توجه به رشته های میان رشته ای و تحولی که این رشته ها ایجاد می کنند، بر تشکیل هیات های اندیشه ورز میان رشته ای در دانشگاه های مهم کشور تاکید کرد.

منبع : خبرگزاری ایسنا