نحوه آموزش دانشجویان علوم پزشکی در سال تحصیلی جدید اعلام شد
سرویس علم و فناوری - پروتکل های بهداشتی و نحوه آموزش دانشجویان علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا - وزارت بهداشت، درمان و آمورزش پزشکی، دستوالعمل پروتکل های بهداشتی - آموزشی مبارزه با شیوع ویروس کرونا در دانشگاه های علوم پزشکی، نحوه برگزاری کلاس های نظری، کارآموزی ها، کارورزی ها و کلاس های عملی دانشجویان در ترم جدید برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ را اعلام کرد.

بر این اساس کلاس های دروس نظری دانشجویان جدیدالورود به صورت مجازی و کلاس های دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترای تخصصی (PhD) جدیدالورود، با شرط کامل بودن برنامه واکسیناسیون و با رعایت پروتکل های بهداشتی، حضوری برگزار خواهد شد.

همچنین برگزاری برنامه ها و کلاس های آموزشی دانشجویان جدیدالورود به صورت ترکیبی (حضوری - مجازی با اولویت حضوری) می باشد.

آموزش کلاس های نظری دانشجویان سنوات قبل، مشروط به کامل بودن واکسیناسیون و با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت ترکیبی(مجازی- حضوری با رویکرد اولویت حضوری) خواهد بود.

کلاس های عملی آزمایشگاهی و آموزش در عرصه دانشجویان کارآموزی پزشکی و سایر رشته ها به شرط کامل بودن واکسیناسیون و با رعایت پروتکل های بهداشتی، باید به صورت ترکیبی با اولویت حضوری برنامه ریزی و اجرا شود.

کلاس های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دکترای تخصصی (PhD ) نیز با شرط کامل بودن برنامه واکسیناسیون و با رعایت پروتکل های بهداشتی، کمافی السابق حضوری خواهد بود.

حضور دستیاران رشته های تخصصی بالینی و کارورزان رشته های پزشکی در بخش ها و درمانگاه های و مراکز درمانی آموزشی، طبق برنامه های آموزشی مربوطه، کما فی السابق ادامه یابد.

در مراکز بیمارستانی و دانشکده ها، کلیه آموزش هایی که در قالب گزارش صبحگاهی، ژورنال کلاب، case-report و جلسات علمی برگزار می شوند، متناسب با امکانات گروههای آموزشی و بیمارستان ها با رعایت پروتکل های بهداشتی، به صورت برنامه های ترکیبی با اولویت حضوری اجرایی شود.

دانشگاه ها می توانند بر حسب شرایط خود، نسبت به فشرده سازی دوره ها و کلاس های حضوری و تقسیم بندی دانشجویان به گروه های کوچک تر مشروط به حفظ کیفیت آموزشی با رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام کنند.

منبع : خبرگزاری ایسنا