درخشش کانون کتابخوانی دانشگاه گلستان در جشنواره رویش
سرویس علم و فناوری - کانون کتاب و کتابخوانی دانشگاه گلستان در جشنواره رویش دانشگاههای کشور در بحش اندیشه، کتاب و کتابخوانی به عنوان برگزیده انتخاب شد.

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا - استان گلستان هرچند نسبت به عمده استانها، استانی نوپا محسوب شده و در شاخص های توسعه نیز با محرومیت های جدی رو به رو بوده است، اما جوانان و نخبگان این استان هیچ گاه محدودیت های اعتباری و تجهیزاتی و محرومیت های ناشی از کم تر توسعه یافتگی را بهانه ای برای ایستایی قرار نداده و همواره پویا و سرشار از اندیشه های نو و مبتکرانه در تکاپو برای رقم زدن سرنوشتی درخشان برای خود و استان بوده اند.

جریان دانشجویی استان گلستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و همواره به عنوان طلایه دار حرکت استان در عرصه های علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شناخته شده و دانشجویان این استان در مجموعه های خودجوش فرهنگی، هنری، کانونها و تشکلهای دانشجویی تلاش کرده اند نقش اثرگذاری در معادلات و فعالیت های استانی و فرااستانی ایفا کنند.

کانون کتاب و کتابخوانی دانشگاه گلستان که مدتهاست پرفروغ در عرصه های مرتبط با حوزه اندیشه و دانایی مشغول به فعالیت های مبتکرانه است در نهمین جشنواره ملی رویش که ویژه کانون های فرهنگی و هنری برگزار می شود در بخش اندیشه، کتاب و کتابخوانی دانشگاه های " گروه ب" موفق به کسب عنوان کانون "برگزیده" کشور شد.

جشنواره رویش به صورت سالیانه و به عنوان تجلی توانمندی ها و اقدامات کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه های سراسرکشور برگزار می شود و در کنار دیگر جشنواره های فرهنگی از جمله رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی در عرصه دانشگاهی است.

منبع : خبرگزاری ایسنا