یکی از مشکلات رایج کشور در ارتباط با خاک ها نبود پایگاه داده خاک است
سرویس علم و فناوری - دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان گفت: یکی از مشکلات رایج در کشور در ارتباط با خاک‌ها نبود پایگاه داده خاک است.

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از ایسنا - دکتر حمیدرضا متین فر در نشست علمی تخصصی گرامیداشت روز جهانی خاک که به همت گروه علوم و مهندسی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان برگزار شد، با اشاره به نقشه برداری رقومی خاک  و کشاورزی دقیق بیان کرد: خاک به عنوان یک منبع طبیعی غیرقابل تجدیدشونده با وظایف متنوع اقتصادی، اکولوژیکی و فرهنگی شناخته شده است.

وی با بیان اینکه خاک وظایف مهم و متنوعی مثل تولید ماده زنده، ذخیره سازی، انتقال و تغییر شکل آب و مواد غذایی، منبع  ایجاد تنوع زیستی و مخزن ژئولوژیک کربن را در طبیعت برعهده دارد، گفت:حفظ و بهبود کیفیت خاک ضرورتی اجتناب ناپذیر دربخش کشاورزی  هر کشوری است و از طرف دیگر کیفیت خاک از مهم ترین عوامل موثر در حفظ و پایداری اکوسیستم های زراعی  و تولید پایدار است.

اهمیت ندادن به خاک، تغییر غیراصولی کاربری اراضی، کشت های بی رویه و نامناسب باعث تخریب اراضی می شود

این دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان گفت: اهمیت ندادن به خاک، تغییر غیراصولی کاربری اراضی، کشت های بی رویه و نامناسب باعث تخریب اراضی می شود.

متین فر بیان کرد: یکی از مشکلات رایج در کشور در ارتباط با خاک ها نبود پایگاه داده خاک است.

وی افزود: براساس هرنوع مطالعه ای مانند تعیین نوع کاربری زمین و تعیین الگوی کشت که به نحوی با خاک ارتباط داشته باشد، نیازمند اطلاعات دقیق و کافی از خاک است.

این دانشیار گروه علوم و مهندسی خاک دانشگاه لرستان عنوان کرد: نقشه برداری رقومی خاک و کشاورزی دقیق بر اساس ابزارها و مقیاس هایی صورت می گیرد و در این راستا،  پردازش ها و مدل سازی ها مبتنی بر داده های مکان مند است.

متین فر اظهار کرد: تنها افرادی می توانند از این ابزارها و روش ها، نقشه و اطلاعات صحیح خاک را استخراج کنند که ارتباط خاک با عوامل تشکیل آن را درک کرده باشند.

وی یادآور شد: پایش پویایی خاک امکانپذیر است.

منبع : خبرگزاری ایسنا