مرحله نخست المپیادهای علمی کشور از سوم تا هشتم بهمن برگزار می شود
سرویس علم و فناوری - رئیس اداره سنجش و پایش کیفیت آموزشی آموزش و پرورش استان کرمان از برگزاری آزمون های مرحله اول المپیادهای علمی کشور از سوم تا هشتم بهمن 1400 خبر داد.