حفظ جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در رتبه بندی (شانگهای)

حفظ جایگاه نخست ملی دانشگاه تهران در رتبه بندی (شانگهای)

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۶ زمان مطالعه : 3 دقیقه
سرویس علم و فناوری - بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ نظام رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌های جهان یا شانگهای دانشگاه تهران توانسته است جایگاه نخست ملی را به خود اختصاص دهد.

به گزارش سرویس علم و فناوری برخط نیوز به نقل از فارس - گروه دانشگاه بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ نظام رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان یا «شانگهای» دانشگاه تهران توانسته است جایگاه نخست ملی را به خود اختصاص دهد و در میان ۴۰۰ مؤسسۀ برتر جهان جای گیرد. امتیازهای دانشگاه تهران در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که عملکرد دانشگاه تهران در مقایسه با دانشگاه های دیگر، نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی بهبود یافته است.

در ویرایش پیشین نظام رتبه بندی شانگهای نیز دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و در میان ۴۰۰ مؤسسۀ پیشرو جهان جای گرفته بود. بیش از یک دهه است که دانشگاه تهران در این نظام رتبه بندی در جایگاه نخست ملی جای می گیرد.
در نمودار یک، روند سالانۀ جایگاه جهانی دانشگاه تهران در این نظام رتبه بندی گزارش شده است. رتبه بندی شانگهای، جایگاه مؤسسه ها را به شکل بازه ای منتشر می کند و دانشگاه تهران در سال ۲۰۲۲ میلادی در بازۀ ۳۰۱ تا ۴۰۰ جهان جای گرفته است. در نمودار زیر، روند سالانۀ جایگاه دانشگاه تهران در نظام رتبه بندی شانگهای گزارش شده است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی نظام رتبه بندی علمی دانشگاه های جهان یا «شانگهای»، افزون بر دانشگاه تهران، ۱۰ مؤسسۀ ایرانی دیگر نیز در میان ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان هستند. از این رو، دانشگاه های «علوم پزشکی تهران»، «تربیت مدرس»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علوم پزشکی شهید بهشتی»، «علم و صنعت ایران»، «علوم پزشکی مشهد»، «فردوسی مشهد»، «علوم پزشکی ایران» و «تبریز» مؤسسه های دیگر ایرانی هستند که در میان ۱۰۰۰ مؤسسۀ برتر جهان جای گرفته اند.

رتبه بندی جهانی «شانگهای» مؤسسه های پیشرو در جهان را بر پایۀ شش سنجۀ کلیدی ارزیابی می کند. دانش آموختگان برندۀ جایزۀ «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۱۰ درصد امتیاز)، اعضای هیئت علمی برندۀ جایزۀ «نوبل» یا مدال «فیلدز» (۲۰ درصد امتیاز)، پژوهشگران پراستناد در ۲۱ زمینة علمی (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نشریه های «ساینس» و «نیچر» (۲۰ درصد امتیاز)، انتشارات در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی (۲۰ درصد امتیاز)، و سرانۀ عملکرد اعضای هئیت علمی (۱۰ درصد امتیاز) سنجه های ارزیابی در این نظام رتبه بندی هستند. بر این پایه، بهترین امتیاز دانشگاه تهران در سنجۀ «انتشارات در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی» به دست آمده است.
در مقایسه با دیگر مؤسسه های ایرانی، امتیاز دانشگاه تهران در دو سنجۀ «انتشارات در نمایه های استنادی علوم و علوم اجتماعی» و «سرانۀ عملکرد» بیشتر است که روی هم ۳۰ درصد امتیاز را پیش بینی می کنند.
نگاهی به امتیازهای دانشگاه تهران در سال ۲۰۲۲ نشان می دهد که عملکرد دانشگاه تهران در مقایسه با دانشگاه های دیگر، نسبت به سال ۲۰۲۱ میلادی بهبود یافته است. افزایش امتیاز دانشگاه تهران در سنجه «پژوهشگران پراستناد» در سال ۲۰۲۲ میلادی چشم گیرتر است.
نظام رتبه بندی «شانگهای» از نظام های پرآوازه بین المللی است که در کنار دو نظام رتبه بندی دیگر یعنی «کیو.اس.» و «تایمز» سه نظامی هستند که بیشترین بازدید جهانی را دارند.
بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ میلادی رتبه بندی «شانگهای»، «Harvard University» پیشگام است و «Stanford University»، «Massachusetts Institute of Technology»، «University of Cambridge»، «University of California, Berkeley»، «Princeton University»، «University of Oxford»، «Columbia University»، «California Institute of Technology»، و «University of Chicago» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط