اخبار گوناگون در برخط نیوز
Ali ۲۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۲:۲۵
راست میگه واقعا مهراد جم وارد بازی بدی شده خیلی هم سخت جدا میشه تازه اگهلخاد

لی لی خانم ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۱۷:۲۸
باز چه نقشه ای تو سرته که با مثلآ لو دادن یه مشت بدتراز خودت داری نقش دلسوز رو بازی میکنی؟ تو خودتم لنگه اینایی. یادمون نرفته دوسه سال پیش به اسم کمک به یه بچه بیمار میلیاردی پول به جیب زدی

ناشنا. ۲۸ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۹
آقای عزیز دیدی نتونستی از اونجا پول دربیاری رات ندادن داخلشون داری زر میزنی وگرنه خود خود مصداق حزب باد شمایی آقای افشانی