ویدئو -  (جدال مارکوپولوی هلندی با سرنوشت) -  خاطره بازی با اساطیر مستطیل سبز  -  قسمت دهم: مارکو فان باستن
سرویس فیلم - مهم نیست که چقدر از سرنوشت سخت ضربه می‌خوری؛ مهم این است که چقدر تاب می‌آوری اما تسلیم نمی‌شوی.