نقد کاندیداها  -  مهرعلیزاده:آقای رئیسی چرا فیلتر کردید؛دستگیرشدگان آبان 98 را آزاد کنید- رئیسی: هیچ نرم افزاری را فیلتر نکردم؛ دستگیرشدگان عفو شدند
سرویس فیلم - کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری نصبت به نقدهای مطرح شده پاسخ دادند.