ماجرای فرزند جداشده از خانواده ایرانی در دانمارک -  فرزندم را به من بازگردانید
سرویس فیلم - حمیده سلامتی مادر «داریوش حیدری» کودکی که دولت دانمارک او را از مادرش جدا کرده، از وزارت خارجه دولت گذشته برای کوتاهی در پشتیبانی از آنها گلایه دارد.