گویا: واکسن آنفلوآنزای ایرانی برای گروه های خاص رایگان است  -  درمورد آینده کرونا فقط 15 روز قدرت پیش بینی داریم
سرویس فیلم - رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزای ایرانی برای گروه های خاص رایگان است. درباره آینده کرونا فقط تا 15 روز آینده را می توانیم پیش بینی کنیم. ...


دانلود ویدیو

به گزارش سرویس فیلم برخط نیوز به نقل از رکنا - محمدمهدی گویا، رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت گفت: واکسن آنفلوآنزا تولید داخل برای گروه های خاص مردم رایگان است و حتماً تزریق کنند.

وی افزود: بزرگترین صاحبنظران نتوانستند پیش بینی کنند کرونا کی می رود. ما فقط تا ۱۵ روز آینده را می توانیم پیش بینی کنیم.

گویا تاکید کرد: کرونا به آسانی ما را ترک نمی کند و با واکسن کرونا تمام نمی شود. اما از مردم می خواهیم زودتر دانش آموزان را واکسینه کنند. والدین به شایعات توجه نکنند.


دانلود ویدیو

منبع : رکنا