(فیلم) فلج شدن کفتار پس از حمله شیر

(فیلم) فلج شدن کفتار پس از حمله شیر

۰۷ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۶:۱۳ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس فیلم - آیا تا به حال دیده اید حیوانی فقط روی دو پای جلویش راه برود؟ این کفتار بیچاره قدرت تحرک خود را در دو پای عقب خود از دست داده است. این کفتار حدود ۶ ماه پیش پس از حمله شیر از ناحیه نخاع گاز گرفته شده و برای همیشه فلج شد.