یکی از خودروسازان بزرگ 90 شرکت زیرمجموعه دارد  -  هیات مدیره آنها دامادها و عروس ها و  خودی ها هستند!
سرویس فیلم - طاهری، عضو کمسیون صنایع و معادن گفت: یکی از خودروسازان بزرگ، ۹۰ شرکت زیرمجموعه دارد.


به گزارش سرویس فیلم برخط نیوز به نقل از همشهری -  طاهری در برنامه تلویزیونی جهان آرا صحبت های مجری برنامه درباره اینکه احتمالا هیات مدیره این شرکت ها همان دامادها و عروس ها و در واقع خودی ها هستند را تایید کرد و گفت: قطعا همین طور است و حتی برخی از آنها وظایف مشترک دارند در حالی که عملکردی ندارند و زیان ده هستند. 

منبع : همشهری آنلاین