پول نفت کجا می رود؟  -  پاسخ رییسی به یک انتقاد عمده به دولت  -  فاکتورهای دولت قبل را پرداخت می کنیم
سرویس فیلم - سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور: با میزان یارانه ای که می دهیم مبلغی برای کسری بودجه نمی‌ماند. ۲۹ هزار میلیارد در این ۲۰ روز اخیر فاکتور دولت قبل را پرداخت کردیم. ۴۰ درصد درآمد نفت در صندوق توسعه ملی می رود. ۴۵ درصد پول نفت به دولت می رسد.