پاسخ رئیس جمهور به گرانی های اخیر  -  برخی کالاها سال بعد گران می شوند
سرویس فیلم - سد ابراهیم رییسی، رییس جمهور گفت: صاحب اتحادیه ها باید در مورد گرانی کالاهایشان با مردم صحبت کنند. وقتی حقوق گمرکی افزایش پیدا کند قیمت برخی کالاها بالا می رود. با مجلس در تعاملیم تا قیمت برخی کالاها امسال افزایش نیابد.
آخرین اخبار سرویس فیلم