رییس جمهور: پیگیر جوانی جمعیت هستم  -  از وضعیت پرداخت ها و تفاوت ها اطلاع دارم
سرویس فیلم - سید ابراهیم رئیسی، رییس جمهور گفت: از وضعیت پرداخت ها و تفاوت‌ها اطلاع دارم. پرداخت ها باید عادلانه شود. فرهنگ های بیگانه امروز به فرزند نیاوردن و خانواده نداشتن تشویق می کنند. هر چند روز یکبار در زمینه جمعیت کار را پیگیری می‌کنم.
آخرین اخبار سرویس فیلم