خبر مهم رییسی درمورد کالابرگ الکترونیکی و یارانه 300 هزار تومانی
سرویس فیلم - سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور گفت: رفع فقر مطلق و بهبود فاصله طبقاتی از اهداف اصلاح اقتصادی است. اصلاح اقتصادی اقدام مقدماتی است، سرمایه گذاری ها اقدام اصلی است. تعداد قابل توجهی از آنانی که مشمول یارانه نبودند یارانه گرفتند. تا زمانی که وضع کالا برگ اطمینان بخش نشود پرداخت نقدی ادامه می یابد.
آخرین اخبار سرویس فیلم