در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است
سرویس فیلم - تصاویر جدید از زلزله هرمزگان پس از روشن شدن هوا؛ زلزله ۶.۱ ریشتری بامداد امروز در بندر خمیر، تاکنون پس‌لرزه‌های بزرگی تا ۶.۳ ریشتر هم داشته است.

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تصاویر جدید از زلزله هرمزگان پس از روشن شدن هوا

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تصاویر جدید از زلزله هرمزگان پس از روشن شدن هوا

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تصاویر جدید از زلزله هرمزگان پس از روشن شدن هوا

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تا  ساعت ۶ صبح امروز حدود ۲۰ زلزله بزرگ و کوچک در هرمزگان طی کمتر از ۳ ساعت رخ داده است.

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تا  ساعت ۶ صبح امروز حدود ۲۰ زلزله بزرگ و کوچک در هرمزگان طی کمتر از ۳ ساعت رخ داده است.

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تا  ساعت ۶ صبح امروز حدود ۲۰ زلزله بزرگ و کوچک در هرمزگان طی کمتر از ۳ ساعت رخ داده است.

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تا  ساعت ۶ صبح امروز حدود ۲۰ زلزله بزرگ و کوچک در هرمزگان طی کمتر از ۳ ساعت رخ داده است.

در نور روز ببیینید زمین لرزه 6.1 ریشتری چه بلایی سر خانه ها آورده است

تا  ساعت ۶ صبح امروز حدود ۲۰ زلزله بزرگ و کوچک در هرمزگان طی کمتر از ۳ ساعت رخ داده است.

منبع : همشهری آنلاین