پاسخ رئیس سازمان فضایی به یک سوال مهم؛ ماهواره خیام، جاسوسی هم می کند؟!
سرویس فیلم - حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور گفت: این شایعه که ماهواره خیام کارکرد جاسوسی دارد، کودکانه است و این ماهواره برای رفع نیازهای داخلی کشور در حوزه‌های مختلف طراحی و ساخته شده است.
اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم