چرا خودروی مادران در طرح جوانی جمعیت داده نشد؟

چرا خودروی مادران در طرح جوانی جمعیت داده نشد؟

۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۰۵ زمان مطالعه : 1 دقیقه
سرویس فیلم - بهادری جهرمی، سخنگوی دولت گفت: پس از راه‌اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مطابق قانون نیمی از عرضه خودرو به طرح جوانی جمعیت اختصاص داده شده است. ۲۳۳ هزار ظرفیت به طرح جوانی جمعیت اختصاص یافته که منطبق بر تعهدات قانونی بوده است. دلیل دریافت نکردن خودروها از سوی برخی از مادران، عدم تکمیل مدارک است.
اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم