شهادت افسر ارتش در درگیری های قوچان  -  شهادت در لحظه متفرق سازی اغتشاشگران
سرویس فیلم - یکی از افسران جانباز ۵۰ درصد نیروی زمینی واقع در تیپ ۲۷۷ پیاده قوچان در حین کمک برای متفرق سازی اغتشاش گران شب گذشته (۳۰ شهریور ۱۴۰۱) این شهر به شهادت رسید.
اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم