اینجا سوریه نیست، زاهدان است!  -  وضعیت آشفته کسبه زاهدان بعد از جمعه سیاه
سرویس فیلم - گوشه‌هایی از وضعیت نابسامان کسبه شهر زاهدان پس از ناکامی رسانه‌های سعودی و انگلیسی و سلبریتی‌ها برای تحریک مردم به بهانه فوت مرحومه مهسا امینی و ورود به فاز دوم یعنی ناامن سازی و از بین بردن امنیت مردم را ببینید.
اخبار گوناگون در برخط