عضو هیات مدیره پرسپولیس: اگر توهین  بر علیه فوتبالیست ها و خانواده هایشان ادامه یابد، ما هم دفاع می  کنیم
سرویس فیلم - خبیری، عضو هیات مدیره پرسپولیس گفت: یک مرجعی پیدا شود این افراد را توجیه کند. از توهین دست بردارند. اگر ادامه پیدا کند ما هم مجبوریم دفاع کنیم و چهره خوبی ندارد.
اخبار گوناگون در برخط