پیام ایران به آمریکایی ها برای رسیدن به توافق  -  تلاش کردیم که نقاط ابهام برطرف شود
سرویس فیلم - ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: در موضوع مذاکرات رفع تحریم‌ها همچنان تاکید می‌کنیم، برای دستیابی به یک توافق خوب و پایدار مصمم هستیم. تبادل پیام برای رسیدن به توافق از طریق هماهنگ‌کننده اروپایی و وزرای خارجه کشورهای همسایه در جریان است. همچنان امکان و فرصت برای رسیدن به توافق وجود دارد.
اخبار گوناگون در برخط