واکنش ایران به رفتار پلیس های اروپایی با مراجعه کننده های ایرانی به نمایندگی ها
سرویس فیلم - کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: بر مبنای کنوانسیون وین کشورهای پذیرنده موظف هستند امنیت را برای سفارت‌ کشورهای دیگر برقرار کنند. کسانی که ادعای حمایت از حقوق بشر دارند حتی به مراجعین کنسولگری‌های ما بی احترامی کردند و فضای رعب ایجاد کردند. در حال حاضر شرایط سفارتخانه‌های ما شرایط مطلوبی دارند.