بین آزادی باقر نمازی و فرزندش با اموال بسته شده ایران ارتباطی وجود دارد؟
سرویس فیلم - کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: آزادی نمازی کاملا انسان‌دوستانه بود و مرتبط با موضوع آزادی اموال بلوکه شده ایران ندارد. دو روز قبل هم از کانال دیپلماتیک به یکی از کشورهای دوست اعلام شد نمازی می‌تواند از کشور خارج شود. این آزادی به موضوع مذاکرات هسته‌ای ارتباطی ندارد.
اخبار گوناگون در برخط