هشدار اژه ای به افرادی که در فضای مجازی بر علیه کشور فعالیت می کنند
سرویس فیلم - اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه گفت: از دشمن توقع و انتظاری جز دشمنی و توطئه‌چینی برای تهدید امنیت مردم نیست. آن دسته از افرادی در داخل که بخواهند با فعل و قول و از طریق صفحات مجازی خود بر تحریکات بیفزایند باید پاسخگو باشند و دیگر هیچ عذری از آنها پذیرفته نیست.
اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم