رهبر انقلاب خطاب به خواص: باید می فهمیدید که غرض دشمنان چیست  -  خواص مواضع خود را صریح اعلام کنند
سرویس فیلم - حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، فرمانده معظم کل قوا فرمودند: در اول کار برخی خواص بدون تحقیق و احتمالاً ناشی از دلسوزی، اطلاعیه و بیانیه دادند و اظهار نظر کردند. برخی از آنها اتهام را به سمت سازمان انتظامی بردند و برخی هم مجموعه نظام را متهم کردند.
اخبار گوناگون در برخط