پاسخ وزارت خارجه به اتهامات حقوق بشری به ایران در ماجرای مهسا امینی
سرویس فیلم - کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: زنان در ایران هیچ وقت شهروند درجه دوم نبوده و نیستند و اقوام هم هیچوقت جزو اقلیت نبوده و متن اصلی جامعه‌اند اما گروهک‌ها از این موارد استفاده می‌کنند تا ناامنی را به کشور تحمیل کنند.
اخبار گوناگون در برخط