محصولات ایران خودرو و سایپا چند ساعت پس از تحویل از کارخانه خراب می شوند!
سرویس فیلم - علیرضا نیک‌آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو گفت: برخی خودروهای ایران‌خودرو و سایپا چند ساعت پس از تحویل از کارخانه خراب شده و راهی تعمیرگاه می‌شوند. البته خودروهای سایپا بیشتر از ایران‌خودرو راهی تعمیرگاه می‌شود. سایپا به اسم تولید خودروی اقتصادی از اساس کار، ضخامت ورق و سیستم ترمز کم می‌گذارد!
اخبار گوناگون در برخط