فیلم حرکت شگفت  انگیر فیلمبردار در حین گزارش طوفان  -  اقدام انساندوستانه را ببینید
سرویس فیلم - ویدیو وایرال شده از فیلمبردار یک شبکه استرالیایی که در حال تهیه گزارش از طوفان ین در فلوریدای آمریکا بود اما در یک لحظه دوربین خود را به زمین گذاشت و به طرف مردم برای کمک رفت. ...

منبع : رکنا

اخبار گوناگون در برخط
آخرین اخبار سرویس فیلم