روایت وزارت کشور از علت موافقت نکردن با تجمعات اعتراضی گروه های سیاسی
سرویس فیلم - عبدالله مرادی، مدیر کل دفتر سیاسی وزارت کشور گفت: احزابی که درخواست برگزاری اعتراض داشتند، صلاحیت نمایندگی حزب خود را نداشتند. این احزاب در اساسنامه های خود دچار مشکل بودند. اعضای یکی از این احزاب حتی به حد نصاب نرسیده بود.


به گزارش سرویس فیلم برخط نیوز به نقل از همشهری - مرادی گفت: چگونه حزبی که حتی به اندازه ای که در قانون آمده عضو ندارد میتواند نماینده قشری از جامعه باشد؟ از لحاظ قانونی نمی توانستیم به این احزاب مجوز برگزاری اعتراض دهیم.

منبع : همشهری آنلاین

اخبار گوناگون در برخط