اعتراف با گریه اغتشاشگری که اتوبوس را به آتش کشید  -  لحظه به لحظه اقدام برای آتش زدن اتوبوس را ببینید
سرویس فیلم - فردی که در جریان اغتشاشات اخیر در رفسنجان اقدام به آتش‌زدن اتوبوس کرده بود، دستگیر شد.
اخبار گوناگون در برخط