اخبار گوناگون در برخط
محسن ۰۴ آذر ۱۴۰۱ - ۲۱:۱۷
هیچ چیز به اندازه ی اشکهای اون پیر مردی که قبل از بازی پرچم رو گرفته بود موقع سرود اشک میریخت ، قبل از بازی ...، من رو تحت تاثیر قرار نداد ، یک دنیا حرف نگفته و غیرقابل گفتن... باهاش اشک ریختم