سخنگوی قوه قضاییه: برنامه های مورد تأیید مردم درمورد حجاب اجرایی می شود
سرویس فیلم - مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: حجاب یک موضوع فرهنگی و متعلق به خود ملت و پذیرفته شده از سوی آحاد جامعه در طول تاریخ بوده است. حجاب برای الان نیست بلکه دارای پیشینه است. اعم از مردم و مسئولان باید با همفکری و خرد جمعی از ارزش‌های خودمان صیانت کنیم و نسبت به این ارزش‌ها حساسیت به خرج بدهیم.
اخبار گوناگون در برخط