مشاور امنیت ملی پیشین آمریکا: توافق ترامپ-طالبان امنیت کشور را به خطر انداخته است
سرویس بین الملل - مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت: ترامپ با انجام یک توافق با طالبان، امنیت ملی کشور را زیر سوال برده است.

«مک مستر»، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفت که سیاست ترامپ در قبال افغانستان نادرست بوده و توافق او با طالبان همانند امضا با هیتلر در سال 1938 توسط کشورهای اروپایی است.

به گزارش واشنگتن پست، مک مستر این گفته ها را روز پنج شنبه همزمان با انتشار کتاب تازه خود عنوان کرده است.

وی در یک نشست خبری گفت: با انجام یک توافق با طالبان، ترامپ اکنون از مأموریت (آمریکا) تخطی کرده و امنیت ملی آمریکا را زیر سوال برده است. 

وی با بیان اینکه ترامپ این جنگ را ناعادلانه عنوان می کند، گفت: ما هیچگاه یک هدف عادلانه در این باره تعریف نکردیم و با ادامه سیاست نادرست ترامپ در قبال افغانستان مجبور به بازگشت به آنجا در آینده با هزینه بیشتر خواهیم بود.

آمریکا و طالبان در اسفند ماه سال گذشته توافقی را با طالبان امضا کردند که براساس آن، طالبان به نیروهای آمریکایی در افغانستان حمله نکنند و در قبال آن واشنگتن نیروهای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. 

منبع : خبرگزاری فارس