تمایل قرقیزها به استفاده از ظرفیت های بنادر گوادر و کراچی پاکستان
سرویس بین الملل - قرقیزستان برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری بنادر گوادر و کراچی پاکستان اعلام آمادگی کرده است.

ب قرقیزستان برای استفاده از ظرفیت های اقتصادی و تجاری بنادر گوادر و کراچی پاکستان اعلام آمادگی کرده است.

در همین راستا مقامات قرقیزی برای دسترسی به بندرهای گوادر و کراچی و استفاده از خطوط ریلی و جاده ای ساخته شده در قالب پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان -سی پک- اعلام آمادگی و علاقه کرده اند.

«اریک بیشمبیف» سفیر قرقیزستان در پاکستان در نشست با جامعه تجار لاهور اظهار داشت: کشورش می خواهد از طریق این منطقه، ارتباط حمل و نقلی بین آسیای مرکزی، چین و پاکستان برقرار کند.

به گفته وی، قرقیزستان روابط خود با پاکستان را ارزشمند می داند و می خواهد روابط دوجانبه را بیش از پیش تقویت کند.

منبع : خبرگزاری فارس

اخبار گوناگون در برخط نیوز