نشست سه جانبه نمایندگان سازمان های راه آهن ازبکستان، ایران و ترکمنستان
سرویس بین الملل - نمایندگان سازمان‌های راه آهن ازبکستان، ایران و ترکمنستان در نشست ویدئویی مسائل افزایش حجم جابجایی بار را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در تاشکند، هیئت های سازمان های ریلی ازبکستان،  ایران و ترکمنستان در نشست ویدئویی گسترش همکاری های عملی را بررسی کردند.

در این نشست طرفین با هدف افزایش حجم جابجایی بار از طریق تسریع عبور واگن های حامل بار و برگشت واگن های خالی متعلق به شرکت سهامی «ازبکستان تیمیر یولاری» از ایران به ازبکستان توافق کردند.

شرکت کنندگان به سازماندهی تردد قطار آزمایشی از طریق کریدور «ازبکستان- ترکمنستان- ایران- عمان» (تفاهم نامه عشق آباد) توجه ویژه ای داشتند.

در این نشست طرفین موضوع دیدار روسای سازمان های راه آهن ازبکستان، ترکمنستان و ایران در 21 می سال 2020 میلادی با اجرای پروتکل های بهداشتی را مورد بررسی قرار دادند.

شایان ذکر است که در همین روز دیدارهای دوجانبه بین مقامات سازمان های ریلی ازبکستان و ترکمنستان و ازبکستان و ایران صورت گرفت.

منبع : خبرگزاری فارس