فلسطین پرونده محله "الشیخ جراح "را به لاهه برد -  تظاهرات رام الله در همبستگی با قدس
سرویس بین الملل - فلسطین اعلام کرد که پرونده محله "شیخ الجراح" را به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده است.

به نقل از آناتولی، ابراهیم ملحم، سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در صفحه خود در فیسبوک اعلام کرد، بنا به دستور محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان پرونده خانه هایی که رژیم صهیونیستی تهدید به مصادره آنها در الشیخ جراح کرده به دیوان کیفری بین المللی ارجاع داده شد، چراکه بر اساس اساسنامه رم این اقدام اسرائیل یک جنایت جنگی بوده و نقض آشکار قوانین بین المللی است.

 از چند روز قبل تنش در محله الشیخ جراح در قدس اشغالی بالاگرفته است و نیروهای اسرائیلی خانواده های ساکن قدس را تهدید کردند منازلشان را به جمعیت های صهیونیستی واگذار می کنند.

در همین راستا، جنبش فتح فلسطین تجمعی را در رام الله برای همبستگی با ساکنان قدس اشغالی برگزار و در آن اقدامات رژیم صهیونیستی در محله الشیخ جراح در قدس اشغالی را محکوم کرد.

شرکت نمایندگان در این تجمع حمایت خود را از ساکنان این محله در پی طرح های رژیم صهیونیستی برای اخراج تعدادی از خانواده های این محله و اجازه به شهرک نشین ها برای تصرف دارایی های آنها اعلام کردند.

واصل ابو یوسف، عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین اعلام کرد که مردم قدس حماسه ای از پایداری و به چالش کشیدن را در رویارویی با رژیم اشغالگر و شهرک نشین هایش می آفرینند.

ابو یوسف تاکید کرد که قدس یکی از اصول و ارزش های ثابت اصلی سازمان آزادی بخش است.

 از سوی دیگر، قدوره فارس، از رهبران جنبش فتح در سخنرانی خود از مردم فلسطین خواست تا با اشغالگر رویارویی کرده و این صحنه در قدس در هر روستا و تجمع و نه فقط در شهرها نمود پیدا کند.

منبع : خبرگزاری ایسنا