باسیل: ما درخواست سلب اعتماد از دولت میقاتی را خواهیم داد
سرویس بین الملل - رئیس جریان آزاد ملی لبنان اعلام کرد که نخست وزیر این کشور مسؤولیت بخش بزرگی از تعطیلی دولت را برعهده دارد.

به گزارش سرویس بین الملل برخط نیوز به نقل از ایسنا - سایت النشره، جبران باسیل، رئیس جریان آزاد ملی لبنان گفت: ما درخواست سلب اعتماد از دولت را خواهیم داشت. ما نامه ای را به پارلمان برای مجازات دولت فرستادیم و هیچ کاری نکرد. برای همین خواهان سلب اعتماد از دولت هستیم چراکه نخست وزیر مسؤولیت بخشی از تعطیلی دولت را برعهده دارد و به گونه ای برخورد می کند که گویی متوقف شدن فعالیت دولت برای وی خوب است.

وی گفت: نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان کمیته های وزارتی را برگزار می کند و تصمیمات انفرادی را در کمیته ها و با وزرا می گیرد و زمانی که به کابینه نیاز دارد نزد رئیس جمهوری می رود و خواهان توافق های فوق العاده است. این برخوردهای میقاتی در تعطیلی کابینه نقش دارد. این مساله احتمالا جزو دستورکارهایی است که اجرای آن تقسیم می شود یا مجبور است این روش را در پیش بگیرد چراکه بدون توافق دوجانبه شیعی برگزاری نشست دولت امکان ندارد. نتیجه یکی است. او تلاش مطلوب را انجام نمی دهد یا اقدام درست را اتخاذ نمی کند و به نظر نمی رسد نگران برگزاری نشست دولت باشد.

باسیل گفت: میقاتی می گوید بعد از اینکه بودجه را از وزارت دارایی تحویل بگیرد دولت را به نشست می خواند آیا میقاتی فراموش کرده که وزیر دارایی بدون تصمیم سیاسی بودجه را به او تحویل نخواهد داد؟ پس چرا به نشست کابینه دعوت نمی کند؟ چرا درخواست برای نشست کابینه را تنها به این تصمیم ربط داده است.

منبع : خبرگزاری ایسنا